Tagung: Unsere Region – Unser Erbe – Wer wir sind und was wir wollen

Zasedání: Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my a co chceme

https://www.flickr.com/photos/littlereddaemon/31576607942/ “DSCF1846” by littleRedDaemon unter CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/littlereddaemon/31576607942/ “DSCF1846” by littleRedDaemon unter CC BY 2.0

Termin: 26. Januar 2018, 10-17 Uhr
Ort: Tagungszentrum Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg, Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg
Anmeldungen: Anmeldeformular zur Tagung
Flyer/ProgrammProgramm und Flyer zur Tagung
Zufahrt-DBI Hörsaal_1Zufahrt-DBI Hörsaal Parkplatz 1+2

Datum, čas: 26. leden 2018, 10.00 do 17.00 hod.
Místo: Tagungszentrum Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg, Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg
Registrace: přihlašovací formulář
Program/FlyerZasedání: Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my a co chceme
Zufahrt-DBI Hörsaal_1Zufahrt-DBI Hörsaal Parkplatz 1+2

mehr ...

Anmeldung zur Tagung: Unsere Region – Unser Erbe

Veranstaltungsort / Místo zasedání: DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg, Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg

ANMELDEFORMULAR | PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Bitte hier den Namen Ihres Vereins angeben! | Prosím zde uvést název Vašeho spolku!
Bitte geben Sie Postleitzahl, den Ort und den zugehörigen Gemeindekreis an! | Prosím zde uvést poštovní směrovací číslo, obec a příslušný okres!
Bitte geben Sie Straße und Hausnummer ein! | Prosím zde uvést ulice a číslo popisné!
Bitte geben Sie hier die Internet-Adresse ihres Vereins ein, wenn vorhanden. | Prosím zde uvést internetovou adresu Vašeho spolku – pokud existuje.
Bitte geben Sie hier an, an welcher der oben aufgeführten Arbeitsgruppen Sie teilnehmen wollen. Sollte der thematische Schwerpunkt ihres Vereins zu keiner der genannten Arbeitsgruppen passen, bitten wir Sie um eine zusätzliche Nachricht an uns.
Uved’te zde prosím, které výše uvedené pracovní skupiny se chcete zúčastnit. V případě, že stěžejní úkol Vašeho spolku není v souladu s výše uvedenými pracovními skupinami, prosíme Vás, abyste nám poslali dodatečné oznámení.
Bitte nur ausfüllen, wenn Ihre vorherige Antwort "Anderes" war! | Prosím jenom vyplnit, pokud Vaše předcházející odpověď byla „jiné“!
Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein! | Prosím zde uvést Vaše jméno a příjmení!
Bitte geben Sie Ihre Position/Funktion ein! | Prosím zde uvést Vaši pozici/funkci!
Wenn abweichend von der Vereins Email-Adresse bitte hier angeben! | Pokud odlišně od e-mailové adresy spolku prosím zde uvést Vaši e-mailovou adresu!
Bitte geben Sie den Namen max. einer Begleitperson ein! | Prosím zde uvést jméno a příjmení max. jedné osoby!
Sie können hier optional eine Nachricht an uns senden! | Zde nám můžete alternativně zaslat zprávu!

Unser WeltErbe – die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoři

Unser WeltErbe – Die montane Kulturlandschaft Erzgebirge
Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří

Ein Projekt des Instituts für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) der TU Bergakademie Freiberg in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., dem Institut Heritage Studies sowie den weiteren Tschechischen Partnern Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Universität), Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem (Denkmalamt)Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (Trägerverein).

mehr …