Tagung: Unsere Region – Unser Erbe – Wer wir sind und was wir wollen

Zasedání: Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my a co chceme

https://www.flickr.com/photos/littlereddaemon/31576607942/ “DSCF1846” by littleRedDaemon unter CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/littlereddaemon/31576607942/ “DSCF1846” by littleRedDaemon unter CC BY 2.0

Termin: 26. Januar 2018, 10-17 Uhr
Ort: Tagungszentrum Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg, Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg
Anmeldungen: Anmeldeformular zur Tagung
Flyer/ProgrammProgramm und Flyer zur Tagung
Zufahrt-DBI Hörsaal_1Zufahrt-DBI Hörsaal Parkplatz 1+2

Datum, čas: 26. leden 2018, 10.00 do 17.00 hod.
Místo: Tagungszentrum Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg, Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg
Registrace: přihlašovací formulář
Program/FlyerZasedání: Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my a co chceme
Zufahrt-DBI Hörsaal_1Zufahrt-DBI Hörsaal Parkplatz 1+2

 

Gemeinsame Veranstaltung des Instituts Heritage Studies (IHS) in der Internationalen Akademie Berlin (INA) unterstützt durch das Institut für Industriearchäologie, Wissenschaft- und Technikgeschichte der TU Bergakademie Freiberg (IWTG).

Das Projekt „Unser WeltErbe – Die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohorí“ wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Traditionen und Gebräuche, darstellende Künste und das Wissen über Kultur und Natur sowie traditionelle Handwerkstechniken repräsentieren die lebendigen kulturellen Ausdrücke von Menschen. Sie haben seit 2003 mit der Konvention zum Schutz des immateriellen Erbes der UNESCO eine besondere Wertschätzung erfahren. Der Grund für diese UNESCO Initiative lag darin, dass die kulturellen Ausdrücke der Menschen für sie selber bedeutsam und identitätsbildend sind und deshalb von Generation zu Generation weiter gegeben werden sollen.

Ein wichtiger Auftrag des Projektes „Unser Welterbe WeltErbe - die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoři“ besteht deshalb darin, die vielfältigen Formen des immateriellen Erbes der Traditions- und Bergbauvereine der Montanregion Erzgebirge zu würdigen und für eine nachhaltige regionale Entwicklung in Wert zu setzen.  Es geht darum, die lokale und regionale Bevölkerung in der Pflege und Praxis ihres immateriellen Erbes zu motivieren und zu unterstützen. Wir wollen sie zugleich darüber informieren, wie sie ihr Erbe für eine nachhaltige Entwicklung der Region nutzen und in Wert setzen können.

Die Umsetzung dieser Aufgabe erfolgt im Rahmen des Projektes in mehreren Schritten. Ein erster Schritt ist die Durchführung einer Tagung mit Workshops und darauf aufbauend weitere Workshops in der Region mit Fachgruppen.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Traditions- und Bergbauvereine der Montanregion Erzgebirge. Es geht darum, die vielfältigen Traditionen rund um den Bergbau zu erfassen und deren Potentiale für eine nachhaltige regionale Entwicklung zu nutzen. Nachhaltige Entwicklung bedeutet nicht nur, nachfolgende Generationen für die Erhaltung der lebendigen Traditionen zu begeistern, sondern auch, diese ökonomisch, sozial, umweltorientiert und kulturell in Wert zu setzen.

Die Tagung beginnt mit kurzen Präsentationen von Fachleuten zu den kulturellen Ausdrücken der Region. In thematischen Arbeitsgruppen werden Ideen und Strategien dazu gesammelt, wie die Traditions- und Bergbauvereine ihr Erbe in Wert setzen können. Die Arbeitsgruppen treffen sich in zwei Durchgängen. Im ersten Durchgang gibt es Raum und Gelegenheit, sich vorzustellen, auszutauschen und eigene Interessen zu formulieren. Der zweite Teil ist bedarfs- und zukunftsorientiert ausgerichtet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen dienen als Grundlage für die Entwicklung einer Workshopreihe, die 2018 und 2019 in Zusammenarbeit des IHS/INA und des IWTG durchgeführt wird.

Anmeldung

Wir bitten um eine Anmeldung zur Tagung per ANMELDEFORMULAR (Bitte klicken!)

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an das Team der IHS wenden:

Projekt Unser WeltErbe
Projektleitung Prof. Dr. Marie-Theres Albert
Institut Heritage Studies (IHS) in der Internationale Akademie Berlin (INA)

Email: tagung-erzgebirge@ina-fu.org
Telefon: 030 3423996 (DE); +49-30-3423996 (CS)
Fax: 030 43920226 (DE); +49-30-43920226 (CS)

 

Společné zasedání Ústavu studií kulturního dědictví v Mezinárodní akademii v Berlíně/Institut Heritage Studies (IHS) in der internationalen Akademie Berlin (INA), podporované Ústavem průmyslové archeologie, historie vědy a techniky (IWTG), Technická univerzita Hornická akademie ve Freibergu/Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) TU Bergakademie Freiberg

Projekt „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tradice a obyčeje, výtvarná umění a vědomosti o kultuře a přírodě jakož i tradiční řemeslnické techniky reprezentují živé kulturní vyjádření lidí. Od roku 2003 tato kulturní vyjádření obdržela Úmluvou o ochraně nehmotného kulturního dědictví organizace UNESCO zvláštní ocenění. Důvod pro tuto iniciativu UNESCO spočíval v tom, že kulturní vyjádření lidí jsou pro lidi sami důležitá a můžou vytvářet vlastní identitu a proto mají být předávána z generace na generaci.

Podstatný úkol projektu „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ spočívá v tom, rozmanité tvary hmotného kulturního dědictví tradičních a hornických spolků ocenit a v jejich hodnotě pro udržitelný rozvoj uplatňovat. Jde o to, místní a regionální obyvatelstvo v péči a praxi svého hmotného dědictví motivovat a podporovat. Zároveň chceme Vás infomovat o tom, jak můžete Vaše kulturní dědictví pro udržitelný rozvoj regionu využívat a v jeho hodnotě uplatňovat.

Realizace tohoto úkolu probíhá v rámci projektu, a to v několika krocích. Prvním krokem je uskutečnění zasedání s workshopy a související s tím další workshopy v regionu s odbornými skupinami.
Hlavním tématem zasedání budou tradiční a hornické spolky hornického regionu Krušnohoří. Jde o to, rozmanité tradice kolem hornictví shromažďovat a jejich potenciály pro udržitelný regionální rozvoj využívat. Udržitelný regionální rozvoj znamená nejen nadchnout budoucí generace pro zachování živých tradic, ale i tyto tradice v jejich hodnotě ekonomicky, sociálně, kulturně a orientovany na životní prostředí uplatňovat.

Na začátku zasedání budou probíhat krátké prezentace ze strany odborníků o kulturních vyjádřeních regionu. V tematických pracovních skupinách budou sbírané nápady a strategie o tom, jak můžou tradiční a hornické spolky svoje dědictví uplatňovat. Pracovní skupiny se budou setkat ve dvou turnusech. První turnus poskytuje prostor a příležitost, vzájemně se představit, vyměnit si názory a formulovat vlastní zájmy. Druhá část je zaměřená na potřeby a budoucnost. Výsledky pracovních skupin poslouží jako základ pro vytvoření řady workshopů, které budou ve spolupráci mezi IHS/INA a IWTG v letech 2018 a 2019 realizovány.

Registrace

Poprosili bychom Vás, abyste se k účasti na zasedání a to PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘEM (Prosím kliknout!).

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete kdykoliv obrátit na team ústavu IHS:

Projekt Naše světové dědictvi
Vedení projektu: Prof. Dr. Marie-Theres Albert
Ústav studií kulturního dědictví v Mezinárodní akademii v Berlíně

Email: tagung-erzgebirge@ina-fu.org
Telefon: 030 3423996 (DE); +49-30-3423996 (CS)
Fax: 030 43920226 (DE); +49-30-43920226 (CS)

 

Copyright: WFE GmbH/ Kugler (1,2); Allison Thompson (3)

Copyright: WFE GmbH/ Kugler (1,2); Allison Thompson (3)


Bild Logoleiste


Das Projekt „Unser WeltErbe – Die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohorí“ wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.
Projekt „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ je podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie über die Seite:

Unser WeltErbe – die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoři