Unser WeltErbe –
die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoři

Das montanhistorische Erbe der Region Erzgebirge/Krušnohoří

Unser WeltErbe - Die montane Kulturlandschaft Erzgebirge
Naše světové dědictví - Hornická kulturní krajina Krušnohoří

Ein Projekt des Instituts für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) der TU Bergakademie Freiberg in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V., dem "Institute Heritage Studies" sowie den weiteren Tschechischen Partnern Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Universität), Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem (Denkmalamt)Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (Trägerverein).

Projektbeschreibung

 

Das Projekt zielt auf die emotionale Bindung der Bevölkerung an das gemeinsame Bergbauerbe und beabsichtigt dieses Erbe zu stärken. Es zielt weiterhin darauf, dessen Schutz als thematischen Schwerpunkt in der grenzübergreifenden Bildungsarbeit zu verankern. Dazu soll ein einheitliches Bildungskonzept entwickelt und mit entsprechenden Bildungsangeboten, insbesondere für junge Menschen, umgesetzt werden. Die Bildungsarbeit mit und durch das gemeinsame Erbe soll den Zusammenhalt in der Region stärken und eine nachhaltige regionale Entwicklung fördern.

Hintergrund und Ziele des Projektes können Sie aus dem Projektantrag des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik vom 18.01.2017 entnehmen. Laden Sie das Dokument hier: Hintergrund und Ziele (Gekürzte Version).

Das "Institute Heritage Studies" ist mit folgenden Schwerpunkten innerhalb des Projektes beauftragt:

Projekt se zaměřuje na emocionální vazbu obyvatelstva ke společnému hornickému dědictví a má v úmyslu toto dědictví posílit. Dále je projekt zaměřen na to, zakotvit ochranu tohoto dědictví jakožto tematické těžiště v přeshraniční vzdělávací práci. K tomu mají být vypracovány a realizovány odpovídající vzdělávací nabídky, zejména pro mladé lidi. Vzdělávací práce v oblasti společného dědictví má posílit soudržnost regionu a podporovat udržitelný regionální rozvoj.

Pozadí a cíle projektu můžete zjistit z projektové žádosti v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko ze dne 18.01.2017.Dokument můžete stáhnout zde: Pozadí a cíle (zkrácená verze).Zde sledují obsahy, pokud jděte na políčko „Pro více podrobností klikněte zde!“:

→ Kvalifikace tradičních a hornických spolků Krušných hor na podporu nehmotného dědictví

Hornické přehlídky, poslední šichty před Vánoci (tzv. „Mettenschichten“) a lidové umění jsou vzorné příklady rozmanitosti tradic, které vznikly kolem hornictví a které jsou součástí regionální identity. To se týká i faset řemeslných tradic, které byly v hornictví a hornictvím vyvinuty. Tradiční a domovské spolky Krušných hor a aktéři místního řemesla uchovávají tyto tradice živě, starají se o ně a poskytují pro obyvatelstvo možnosti tyto tradice zažít.

Z důvodu demografické změny a z toho vyplývajícího přestárnutí spolků je živé uchovávání a předávání těchto tradic velkou výzvou. To se týka i dorosti v řemeslu. Cílem našeho příspěvku v rámci projektu spočívá v tom, uzpůsobit aktéry v spolcích, rozpoznávat sociální a kulturní potenciály tradic pro mezigenerační ztotožnění mladých a starších lidí s regionem, identifikovat s tím spojené hospodářské potenciály a využívat tyto potenciály pro hospodářský rozvoj, například pro turistiku.

Úvodní zasedání:

Dne 26.01.2018 se konalo zasedání „Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme my a co chceme“. Poprvé se setkali spolky jakožto centrální aktéry kulturní krajiny Krušnohoří, které se zabývají se světovým dědictvím a nehmotným dědictvím. Šlo o to, aby se zjistilo, jaké úspěchy a výzvy mají spolky při uchováváni kulturního dědictví, kde a jakou insitucí si přejí víc podpory při jejich práci. Zúčastnili se zástupkyně a zástupci z hornických spolků, kulturních instituc a dalších kulturních zařizení.

Prosím klikněte zde pro leták o zasedání.

Prosím klikněte zde pro shrnutí zasedání.

Aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen

 • Workshopreihe: 

  Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří aus globaler Sicht – das Welterbeprogramm kennenlernen, verstehen und umsetzen.

  • 19.01.2019, 10.00-16.30 Uhr, Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte, Silbermannstr. 2, 09599 Freiberg
   „Impulsgeber Welterbe: Vermitteln und Begeistern“

 • Lehrerfortbildung

  In Planung:

  • 29.01.2019 Schulinterne Lehrerfortbildung an der Oberschule Halsbrücke
  • 27.05.2019 Staatliche Lehrerfortbildung

Newsletter & Ausschreibungen

Kontakt

Projekt Unser WeltErbe
"Institute Heritage Studies" (IHS) in der Internationale Akademie Berlin (INA)

Projektleitung Prof. Dr. Marie-Theres Albert
albert@ina-fu.org
Telefon: 030 3423996

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Hannah Sophia Röhlen
roehlen@ina-fu.org
Telefon: 030 577 010 986