Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří

Milníky

Ústav studií kulturního dědictví (Institute Heritage Studies) je v rámci tohoto projektu pověřen dvěma stěžejními body (milníky):

  • Milník 1 má za cíl kvalifikovat hornické spolky a spolky pro zachování tradic pro udržitelný vývoj hornického dědictví a jehož zprostředkování zejména mladým lidem.
  • Milník 2 se zaměřuje na rozvíjení, uskutečnění a udržitelné zakotvení nabídek dalšího vzdělávání pro učitele a učitelky pro zprostředkování montánně-historického dědictví v Krušných horách i vyhotovení učebního materiálu na téma světové dědictví UNESCO a hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

 

Cíle a Cílová skupina

Projekt „Naše světové dědictví“ se zaměřuje na emocionální vázanost obyvatelstva na společné hornické dědictví a současně má záměr toto dědictví posilovat. Dál se zaměřuje na to, aby byla ochrana tohoto dědictví jako tématický stěžejní úkol v přeshraniční vzdělávací činnosti zakotvena. K tomu má být vyvinuta jednotná vzdělávací koncepce a spolu s odpovídajícími vzdělávacími nabídkami, zejména pro mladé lidi, i uskutečněna. Vzdělávací činnost v oblasti společného dědictví má posilovat soudržnost v regionu a podporovat udržitelný rozvoj regionu.

 

Projekt je zaměřen na dvě cílové skupiny: učící se a vyučující.

Učící se – žáci, studenti, mladí lidé: Prostřednictvím institucí jak školy, univerzity a montánně-historické lokality (prohlídkové doly, muzea atd.) budou mladí lidé cíleně seznámeni s významem krušnohorského kulturního dědictví. Pro zachování tohoto dědictví je podstatně, aby byl mládeži zprostředkován význam tohoto dědictví, a to i s cílem, mládež k jeho ochraně povzbudit a uzpůsobit. Mladí lidé se stanou multiplikátory, čím se indirektně dosahuje další skupiny obyvatel.

Vyučující – učitelé i pedagogický odborný personál a spolky: Tito aktéri, kteří se zabývají zprostředkováním kulturního dědictví na obou stranách hranice, jsou též cílovou skupinou tohoto projektu, protože pro realizaci vzdělávací činnosti v oblasti kulturního dědictví pro mladé lidi, která je vyvinuta tímto projektem, musejí být kvalifikováni. Akcemi dalšího vzdělávání získají odpovídající kompetence, aby byli schopni provádět vzdělávací nabídky samostatně a dlouhodobě, a to i po uplynutí projektu.

Výsledky projektu

Na základě výše uvedených cílů i společně stanovených opatření a strategií pro realizaci byl tento projekt všemi zúčastněnými velmi úspěšně uskutečněn. Z projektové práce lze využit množství výsledků, které odrážejí jak fasety tak i angažovanost projektového partnerství.

Keynote Communication and Education Management: Challenges and Results
29.01.2020, Spolkové ministerstvo zahraničí, 1. setkání německých správců světového dědictví

Výsledky projektvových partnerů lze najít na této internetové stránce
https://tu-freiberg.de/unser-welterbe

 

Výsledky milníku 1 ústavu IHS
V rámci milníku 1 byly výsledky workshopů, které byly společně se spolky pro témata práce s dorostem a mládeží, zprostředkování kulturního dědictví a práce s veřejností vypracované, ve formě doporučení pro spolky shrnuty a zpracovány.

„Poučení o světovém dědictví UNESCO – těžební oblasti Erzgebirge/Krušnohoří“
https://tu-freiberg.de/unser-welterbe

 

Výsledky milníku 2 ústavu IHS
Výsledky milníku 2 jsou učební materiály pro následující témata: organizace UNESCO a její úkol, světové dědictví i kviz o světovém dědictví, světové dědictví a kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří i příslušný kviz.

KVÍZ O SVĚTOVÉM DĚDICTVÍ
https://heritagestudies.eu/wissensquiz-cz/

KVÍZ NA TÉMA SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ
https://heritagestudies.eu/vedomostni-kviz-na-tema-svetoveho-dedictvi-unesco-hornicky-region-erzgebirge-krusnohori/

Uskutečnění projektu

Milník 1:
V rámci milníku 1 bylo celkem 9 workshopů s hornickými spolky uskutečněno. Seznam všech workshopů najdete zde.

Milník 2:
V rámci milníku 2 bylo nabízeno 9 akcí dalšího vzdělávání pro učitele. Seznam všech akcí dalšího vzdělání najdete zde.

Projekt financovaný z:

Bild Logoleiste

https://heritagestudies.eu/kviz-na-tema-svetoveho-dedictvi-hornicky-region-erzgebirge-krusnohori/

Kontakt

Projekt Unser WeltErbe
"Institute Heritage Studies" (IHS)

Nassauische Str. 5,
D – 10717 Berlin

Vedoucí projektu:
Prof. Dr. Marie-Theres Albert (albert@ina-fu.org)

Vědecké pracovnice:
Claudia Grünberg (gruenberg@ina-fu.org)